Comisiile de specialitate

Comisia nr. 1

Comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat.

Nr. crt. Prenume Nume Partidul Statutul
1 Alina-Simona Enache
Imagine
Sigla USR+
Membru
2 Alexandru Ion
Imagine
Sigla PNL
Membru
3 Nicolae-Ionuț Lorin
Imagine
Sigla PRO România
Secretar
4 Andrei Nistor
Imagine
Sigla USR+
Membru
5 Pavel Șutru
Imagine
Sigla PRO România
Președinte

Comisia nr. 2

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism.

Nr. crt. Prenume Nume Partidul Statutul
1 Daniel Bazac
Imagine
Sigla USR+
Membru
2 Vasile Doru
Imagine
Sigla USR+
Membru
3 Elena Oncuță
Imagine
Sigla PRO România
Președinte
4 Ionuț Șerban
Imagine
Sigla PRO România
Membru
5 Valeriu-Marian Târțău
Imagine
Sigla PNL
Secretar

Comisia nr. 3

Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și din străinătate.

Nr. crt. Prenume Nume Partidul Statutul
1 Silviu Cazacu
Imagine
Sigla PRO România
Președinte
2 Alexandru Horeanu
Imagine
Sigla USR+
Membru
3 Alexandru Ion
Imagine
Sigla PNL
Membru
4 Ana-Cynthia-Ioana Păun
Imagine
Sigla USR+
Membru
5 Florin-Radu-Virgil Stan
Imagine
Sigla PRO România
Secretar

Comisia nr. 4

Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură.

Nr. crt. Prenume Nume Partidul Statutul
1 Constantin-Virgil Barbu
Imagine
Sigla USR+
Președinte
2 Marian Ciotoianu
Imagine
Sigla PRO România
Membru
3 Bujor-Cristian Dumitrescu
Imagine
Sigla USR+
Secretar
4 Constantin Mitran
Imagine
Sigla PRO România
Membru
5 George-Adrian Ștefănescu
Imagine
Sigla PNL
Membru