Publicații căsătorie

În temeiul art. 285 din codul civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației (publicațiile sunt afișate timp de 10 zile de la data înregistrării).

Numărul Data Nume soț - Nume soție
80238 Albu Ionel-Alin și Filipescu Mihaela-Andreea
80232 Maioru Ionuț-Andrei și Toader Andreea
80242 Vlad Andrei-Cristian și Spiridon Andreea-Cristiana
105323 Rosentzweig Avi și Corpaci Cristina
80204 Anghel Cristian-Mihăiță și Mihali Carmen-Aritia
105309 Grăjdeanu Viorel și Chirca Paula
105300 Stănescu Mihai și Marica Elena-Alina
105299 Zevedei Marian și Constantinescu Iulia-Nicoleta