HCL nr. 11/26.01.2024

Sinteză act administrativ
Hotărâre
privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, conform prevederilor art. 59, art. 60, alin. (3), (4), art. 62, art. 63 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 196/2016, modificată și completată de Legea nr. 158/2021
Publicat la data
Inițiator proiect
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptată
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiectul de hotărâre