HCL nr. 12/26.01.2024

Sinteză act administrativ
Hotărâre
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni Județul Ilfov , pentru anul 2024
Publicat la data
Inițiator proiect
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptată
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiectul de hotărâre