HCL nr. 13/26.01.2024

Sinteză act administrativ
Hotărâre
privind majorarea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni
Publicat la data
Inițiator proiect
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptată
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiectul de hotărâre