HCL nr. 15/26.01.2024

Sinteză act administrativ
Hotărâre
privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale - Județul Ilfov, în calitate de Partener 1, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială - Orașul Popești-Leordeni (Lider) și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov (Partener 2), în vederea implementării proiectului "Construire ambulatoriu în orașul Popești-Leordeni, cu funcțiune medicală", finanțat prin Programul Sănătate, Apelul de proiecte numărul 6223/27.12.2023
Publicat la data
Inițiator proiect
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptată
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiectul de hotărâre