HCL nr. 16/12.02.2024

Sinteză act administrativ
Hotărâre
pentru modificarea H.C.L. nr. 111/21.09.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „CONSTRUIRE DEPOZIT LOGISTIC, PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ DE MASE PLASTICE ȘI METALE, BIROURI ȘI SHOWROOM”
Publicat la data
Inițiator proiect
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptată
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Documentele hotărârii
Proiectul de hotărâre