HCL nr. 17/12.02.2024

Sinteză act administrativ
Hotărâre
privind deblocarea și aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat Ia încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 și al anului 2023
Publicat la data
Inițiator proiect
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptată
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiectul de hotărâre