HCL nr. 19/13.02.2024

Sinteză act administrativ
Hotărâre
privind aprobarea Bugetului Inițial de venituri cheltuieli al Orașului Popești-Leordeni pe anul 2024
Publicat la data
Inițiator proiect
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptată
Voturi exprimate
10 pentru,
9 împotrivă,
0 abținere
Proiectul de hotărâre