HCL nr. 3/26.01.2024

Sinteză act administrativ
Hotărâre
privind alegerea președintelui și a locțiitorului președintelui de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni
Publicat la data
Inițiator proiect
Grupul consilierilor locali USR
Stare
Adoptată
Voturi exprimate
10 pentru,
0 împotrivă
9 abținere
Proiectul de hotărâre