HCL nr. 4/26.01.2024

Sinteză act administrativ
Hotărâre
privind aprobarea întocmirii documentației studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Construcție școală gimnazială cu clasele 0 - VIII în zona nouă“ în orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov
Publicat la data
Inițiator proiect
Grupul consilierilor locali USR
Stare
Adoptată
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiectul de hotărâre