HCL nr. 6/26.01.2024

Sinteză act administrativ
Hotărâre
privind desființarea postului de administrator public
Publicat la data
Inițiator proiect
Consilier Constantin MITRAN
Stare
Adoptat
Voturi exprimate
10 pentru,
9 împotrivă,
0 abținere
Proiectul de hotărâre