HCL nr. 7/26.01.2024

Sinteză act administrativ
Hotărâre
cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Introducere în intravilan în vederea construirii unui ansamblu de locuințe colective S+P+4E+5ER, amenajare incintă, împrejmuire si utilități”
Publicat la data
Inițiator proiect
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Respins
Voturi exprimate
8 pentru,
0 împotrivă,
11 abținere
Documentele hotărârii
Proiectul de hotărâre