HCL nr. 9/26.01.2024

Sinteză act administrativ
Hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Introducere în intravilan în vederea construirii de hale depozitare și birouri administrative P+1E, amenajare incintă, împrejmuire și utilități”
Publicat la data
Inițiator proiect
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptată
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Documentele hotărârii
Proiectul de hotărâre