Proiect nr. 63953/21.11.2023

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic General al Orașului Popești-Leordeni și a Regulamentului Local de Urbanism
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Amânat
Analizat în comisia
Comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
pentru amânare - 10 pentru,
9 împotrivă,
0 abținere