Proiect nr. 67168/07.12.2023

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Introducere în intravilan în vederea construirii de hale depozitare și birouri administrative P+1E, amenajare incintă, împrejmuire și utilități”
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de