Proiect nr. 69857/20.12.2023

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
pentru modificarea H.C.L. nr. 111/21.09.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „CONSTRUIRE DEPOZIT LOGISTIC, PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ DE MASE PLASTICE ȘI METALE, BIROURI ȘI SHOWROOM”
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de