Proiect nr. 10127/21.02.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER S+P+3E+E4R+E5R+E6R, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
Publicat la data
Inițiator
Consilier Valeriu-Marian TÂRȚĂU
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de