Proiect nr. 10257/22.02.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind modificarea art. 2, art. 3 și art. 7 din HCL nr. 15/26.01.2024
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de