Proiect nr. 11068/27.02.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+7E, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
Publicat la data
Inițiator
Consilier Constantin MITRAN
Stare
Analizare și avizare