Proiect nr. 11592/29.02.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind modificarea HCL 19/13.02.2024 bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2024
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Respins
Analizat în comisia
Comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
9 pentru,
8 împotrivă,
2 abținere
Proiect finalizat de