Proiect nr. 13251/07.03.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 14/26.01.2024
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de
Documente de prezentare și motivare