Proiect nr. 13793/12.03.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în strada Zorilor nr. 55A din orașul Popești-Leordeni, Județul Ilfov, având număr cadastral 108113, înscris în Cartea Funciară nr. 108113 a localității Popești-Leordeni
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Respins
Analizat în comisia
Comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
9 pentru,
8 împotrivă,
2 abținere
Proiect finalizat de