Proiect nr. 14011/13.03.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.l la Acordul de parteneriat nr.24/25.03.2021 între Orașul Popești-Leordeni - Direcția de Asistență Socială și Arhiepiscopia Bucureștilor - Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia” București
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 2
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de
Documente de prezentare și motivare