Proiect nr. 14348/14.03.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare" al Orașului Popești-Leordeni, precum și o sumă de 10.000 lei, d-nei Ionescu Teodora, persoană ce a împlinit vârsta onorabilă de 100 de ani la data de 24.02.2024, cu domiciliul în Orașul Popești- Leordeni
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 2
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de
Documente de prezentare și motivare