Proiect nr. 14469/14.03.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind aprobarea programului „Reciclăm si salvăm”
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 2
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de
Documente de prezentare și motivare