Proiect nr. 2398/12.01.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind alegerea președintelui și a locțiitorului președintelui de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni
Publicat la data
Inițiator
Grupul consilierilor locali USR
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
10 pentru,
0 împotrivă,
9 abținere
Proiect finalizat de
Documente de prezentare și motivare