Proiect nr. 2916/16.01.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, conform prevederilor art. 59, art. 60, alin. (3), (4), art. 62, art. 63 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 196/2016, modificată și completată de Legea nr. 158/2021
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de
Documente de prezentare și motivare