Proiect nr. 4554/25.01.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind declararea imobilului în suprafață de 102.438 mp situat în orașul Popești-Leordeni județul Ilfov, T4, P126, P128, P129,P 130 ca bun de uz și interes public local
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de
Documente de prezentare și motivare