Proiect nr. 4835/26.01.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale - Județul Ilfov, în calitate de Partener 1, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială - Orașul Popești-Leordeni (Lider) și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov (Partener 2), în vederea implementării proiectului "Construire ambulatoriu în orașul Popești-Leordeni, cu funcțiune medicală", finanțat prin Programul Sănătate, Apelul de proiecte numărul 6223/27.12.2023
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de
Documente de prezentare și motivare