Proiect nr. 5380/30.01.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind deblocarea și aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat Ia încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 și al anului 2023
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de
Documente de prezentare și motivare