Proiect nr. 6037/01.02.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de 15.000 lei pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
10 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de