Proiect nr. 66956/06.12.2023

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind desființarea postului de administrator public
Publicat la data
Inițiator
Consilier Constantin MITRAN
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
10 pentru,
9 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de