Proiect nr. 69796/20.12.2023

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2024-2025
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 2
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de