Proiect nr. 69860/20.12.2023

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașul Popești Leordeni
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
10 pentru
7 împotruvă
2 abținere
Proiect finalizat de
Documente de prezentare și motivare