Proiect nr. 69922/20.12.2023

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
cu privire la aprobarea proiectului „Bugetare participativă” în orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov
Publicat la data
Inițiator
Grupul consilierilor locali USR
Stare
Adoptat
Analizat în comisia
Comisia nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4
Supus dezbateri în ședința din
Voturi exprimate
19 pentru,
0 împotrivă,
0 abținere
Proiect finalizat de