Proiect nr. 8680/14.02.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENȚIAL S+P+3E+E4R CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE ȘI ÎMPREJMUIRE INCINTĂ, UTILITĂȚI”
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Înscris pe ordinea de zi
Supus dezbateri în ședința din