Proiect nr. 9066/16.02.2024

Sinteză act administrativ
Proiecte de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII BIROURI CU SERVICII P+1E, BIROURI+HALE DEPOZITARE PARTER, AMENAJARE INCINTĂ, AMENAJARE ACCESEE, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
Publicat la data
Inițiator
Primarul orașului, Petre IACOB
Stare
Înscris pe ordinea de zi
Supus dezbateri în ședința din