Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Nr. Data Titlu Inițiator Stare Proiect
20221 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 139 din 12.10.2023 Primarul orașului, Petre IACOB Analizare și avizare
20219 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 114/2023 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov, Unitatea Administrativ-Teritorială - Oraș Popești-Leordeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea implementării proiectului „Construire ambulatoriu în oraș Popești-Leordeni, cu funcțiune medicală”, finanțat prin Programul Sănătate, Apelul de proiecte numărul 6223/27.12.2023 Primarul orașului, Petre IACOB Analizare și avizare
20031 Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de 10.14% pierdere totală de apă de la captare și până la utilizatori pentru Contractul de Concesiune al serviciului de apă și canalizare nr. 8362/22.07.1999 Primarul orașului, Petre IACOB Analizare și avizare
19784 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programul de Acțiune Comunitară la nivelul UAT Popești- Leordeni Primarul orașului, Petre IACOB Analizare și avizare
19555 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL Primarul orașului, Petre IACOB Analizare și avizare
19347 Proiect de hotărâre privind aprobarea Rectificării nr. 1 a bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Popești-Leordeni pe anul 2024 Primarul orașului, Petre IACOB Analizare și avizare
19342 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 14/26.01.2024 Primarul orașului, Petre IACOB Analizare și avizare
18799 Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între JUDEȚUL ILFOV - CONSILIUL JUDEȚEAN cu ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI - CONSILIUL LOCAL POPEȘTI-LEORDENI și SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI în vederea realizării unor activități pentru performanța în sport Primarul orașului, Petre IACOB Înscris pe ordinea de zi
18795 Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Reciclează pentru viitorul tău!”în cadrul unităților de învățământ de pe raza orașului Popești-Leordeni Primarul orașului, Petre IACOB Înscris pe ordinea de zi
18791 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat cu nr. 45/16.04.2019 între Orașul Popești-Leordeni- Direcția de Asistență Socială și Fundația Fara Primarul orașului, Petre IACOB Înscris pe ordinea de zi