Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Numărul Data Titlu Document
10026 Opinie motivată la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni Nr. 19/13.02.2024
5940 Opinie motivată la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni Nr. 6/26.01.2024