Termeni și condiții de utilizare

Termeni și condiții de utilizare a site-ului molppl.ro.

Acceptarea condițiilor

molppl.ro este site-ul oficial al Orașului Popești-Leordeni. Folosirea site-ului molppl.ro (menționat în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condițiilor expuse mai jos. Termenii şi condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor putând să le consulte în orice moment.

Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descriși în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu

.

Descrierea serviciilor

Site-ul molppl.ro afișează, cu caracter informativ, versiunea oficială a actelor administrative și documentelor unității administrativ-teritoriale, cum ar fi hotărâri ale consiliilor locale, dispoziții ale primarului, regulamente locale, etc.

Aceste informații sunt publicate în conformitate cu ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019. În cazul în care există deosebiri între versiunea electronică a actelor normative prezentate și textul tipărit, este considerat autentic doar textul tipărit.

Neangajarea răspunderii

Primăria orașului Popești-Leordeni și Consiliul Local întrețin acest site. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informația oferită:

  • este exclusiv de natură generală;
  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
  • poate conține legături web spre alte site-uri asupra conținutului cărora nu deține nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele și actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca AdministratorTermeni și condiții de utilizareul va fi absolvit de orice răspundere.

Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației Administrației locale de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile impuse de lege.

Reguli generale

Administratorul siteului declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului siteului;
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a siteului, cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile şi termenii de utilizare.

Limitări tehnice

Administratorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Încheierea acordului

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepționale, Administratorul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

Informații și date cu caracter personal

Site-ul molppl.ro respectă normele și legislația GDPR cu privire la gestionarea și/sau oferirea oricăror date cu caracter personal cu limitările legale în vigoare.

Site-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor site-ului nostru.

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site și a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei.

De asemenea, site-ul utilizează cookie-uri.

Ca regulă generală, nu plasăm cookie-uri care nu sunt strict necesare funcționalitate paginii. Opțiunile dumneavoastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând.

Unele informații solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE - GDPR).

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: http://dataprotection.ro/.

Contactați-ne

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de utilizare nu ezitați să ne contactați.